Projection of The Smile in the Stone, by sculptor Stjepo Gavric @ Zvono

Projekcija videa Osmijeh u kamenu skulptora Stijepe Gavrića

 

Sinoć je u Zvonu predstavljen video rad Jesenka Gavrića koji prati etape kompleksnog nastanka sculpture u kamenu. Ispreplićući ritamove klasične muzike i zvukove iz očevog ateljea, Jesenko Gavrić je dokumentirao napornu borbu umjetnika s medijem. Ta borba podrazumijeva talenat, učenje, vještinu i prije svega strpljenje, budući da je kamen material koji pruža veliki otpor. Antropomorfiranje kamena je realizirano u nekoliko etapa: prije svega sam umjetnikov rad, zatim nastanak video rada kao novog umjetničkog djela koje počiva na prethodnom i naposlijetku izložena kamena skulptura u Zvonu. Iako prije svega ovaj rad govori o neizvjesnom i nepredvidivom procesu oblikovanja monolita, konotativno nas nagovara da promišljamo o odnosu tradicionalnih i suvremenih umjetničkih medija. Dok izloženi Osmijeh u kamenu naprosto plijeni svojim vijugavim i suptlnim volumenima, Jesenkov video rad podsjeća na oprez: ne postoji mogućnost dodavanja mase, već jedino strpljivost kojom se oblikuje punoća. O oštrom jazu između kamena i ljudske figure svjedoči i razlika između naizgled neobrađenog postamenta Gavrićeve sculpture na kojem se izdiže ženstvenost, identična onoj kojom plijeni umjetnikov model. Čovjek i kamen nakratko postaju jedno.

 

Last night in Zvono was presented the video work by Jesenko Gavric which tracks phases of the complex formation of sculpture in stone. Blending classical music rhythm and sounds from his father’s studio, Jesenko Gavric documented the arduous struggle of he artists with the medium. This struggle involves talent, learning, skills and above all patience, because the stone is a material that provides big resistance. Anthropomorphization of stone is realized in several stages: first and foremost an artists work in studio, then the emergence of the video as a new piece of art which relies on previous and finally exposed stone sculpture in Zvono. Although this work primarily discusses the uncertain and unpredictable process of forming from monoliths, in a connotative way it persuades us to reflect on the relationship between traditional and contemporary art media. While exposed “The smile in the Stone” is simply attracting with crooked and subtle volumes, Jesenkos video work reminiscent on caution: there is no option to add weight, but only patience which could shape fullness. A sharp gap between the stone and the human figure is also attested by the difference between the seemingly raw Gavric sculptures pedestal on which rises femininity, identical to the one

Elma Hodžić

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: